A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:02

EST ENG RUS

Prindi

Liiklusgraafikuperiood 2013/2014

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor kinnitas 28.03.2013. a. käskkirjaga nr 1-11/13-124 AS-i Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise I ja II eelistust omavate raudteeveo-ettevõtjate osas 2013/2014 liiklusgraafikuperioodiks. Käskkirjaga 28.03.2013 nr 1-11/13-126 kinnitati AS-i Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamine eelistust mitteomavate raudtee-ettevõtjate osas.

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori 28.08.2013. a. otsusega nr 1-11/13-304 muudeti 28.03.2013. a. otsust nr 1-11/13-124. Muudatusega vähendati Elektriraudtee AS-ile eraldatavate läbilaskevõimeosade mahtu perioodiks 01.09.2013 kuni 31.12.2013.
Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori 17.12.2013. a. otsusega nr 1-11/13-524 muudeti 28.03.2013. a. otsust nr 1-11/13-124. Muudatusega täpsustati AS-ile Eesti Liinirongid eraldatavate läbilaskevõimeosade mahtu perioodiks 01.01.2014 kuni 24.05.2014.

AS Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotus liiklusgraafikuperioodiks 2013/2014 (rongipaare ööpäevas) 26.05.2013-31.08.2013
 EVRERSEDRELRGoRailKokkuMaxVahe
Tallinn-Tallinn-Väike--26--26315
Tallinn-Pääsküla1--38,5-39,5129,489,9
Pääsküla-Keila1--38,5-39,564,422,1
Keila-Paldiski1--14-1527,612,6
Klooga-Klooga-Rand---3-34744
Keila-Riisipere---9-918,39,3
Tallinn-Ülemiste2-81132467,643,6
Ülemiste-Lagedi5-811327160133
Ülemiste-Maardu1----122,921,9
Lagedi-Maardu49---1342,629,6
Maardu-Muuga42---635,629,6
Tapa-Lagedi59811336160124
Tapa-Narva722-31433,819,8
Tapa-Tartu577--1941,622,6
Tartu-Koidula (riigipiir)162--922,213,2
Tartu-Valga (riigipiir)312--624,218,2
Valga-Koidula (riigipiir)--2--221,119,1

 

AS Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotus 
liiklusgraafikuperioodiks 2013/2014 (rongipaare ööpäevas) 01.09.2013-31.12.2013

 EVRERSEDRELRGoRailKokkuMaxVahe
Tallinn-Tallinn-Väike--26--26315
Tallinn-Pääsküla1--36-37129,492,4
Pääsküla-Keila1--33-3464,430,4
Keila-Paldiski1--14-1527,612,6
Klooga-Klooga-Rand---3-34744
Keila-Riisipere---9-918,39,3
Tallinn-Ülemiste2-81132467,643,6
Ülemiste-Lagedi5-811327160133
Ülemiste-Maardu1----122,921,9
Lagedi-Maardu49---1342,629,6
Maardu-Muuga41---635,629,6
Tapa-Lagedi59811336160124
Tapa-Narva722-31433,819,8
Tapa-Tartu577--1941,622,6
Tartu-Koidula (riigipiir)162--922,213,2
Tartu-Valga (riigipiir)312--624,218,2
Valga-Koidula (riigipiir)--2--221,219,1

 

 

AS Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotus liiklusgraafikuperioodiks 2013/2014 (rongipaare ööpäevas) 01.01.2014-24.05.2014
 EVRERSEDRELRGoRailKokkuMaxVahe
Tallinn-Tallinn-Väike---13-1335,522,5
Tallinn-Pääsküla1--62-63129,466,4
Pääsküla-Keila1--46-4764,417,4
Keila-Paldiski1--18-1936,617,6
Klooga-Klooga-Rand---3-34744
Keila-Riisipere---12-1234,722,7
Tallinn-Ülemiste2--2132667,641,6
Ülemiste-Lagedi5--21329160131
Ülemiste-Maardu1----122,921,9
Lagedi-Maardu49---1342,629,6
Maardu-Muuga42---635,629,6
Tapa-Lagedi59-21338160122
Tapa-Narva72-231433,819,8
Tapa-Tartu57-7-1941,622,6
Tartu-Koidula (riigipiir)16-2-922,213,2
Tartu-Valga (riigipiir)31-2-624,218,2
Valga-Koidula (riigipiir)------21,121,1

EVR- EVR Cargo AS
ERS- E.R.S AS
EDR- Edelaraudtee AS
ELR- Eesti Liinirongid AS (endine ärinimi Elektriraudtee AS)
GoRail- GoRail AS