A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:58

EST ENG RUS

Prindi

Liiklusgraafiku periood 2012/2013

 Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor kinnitas 04.10.2011. a käskkirjaga nr 1-11/11-175 EVR Infra AS raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise I ja II eelistust omavate raudteeveo-ettevõtjate osas 2012/2013 liiklusgraafikuperioodiks. Käskkirjaga 04.10.2011 nr 1-11/11-177 kinnitati EVR Infra AS raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamine raudtee kaubaveoteenust osutavate raudteeveo-ettevõtjate osas.

AS EVR Infra raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotus liiklusgraafikuperioodiks 2012/2013 (rongipaare ööpäevas)
  EVR ERS EDR ELR GoRail Kokku Max Vahe
Tallinn- Tallinn Väike -26 26 31 
Tallinn-Keila 338,5 41,5 61,6 20,1 
Keila-Paldiski 314 17 27,6 10,6 
Klooga-Klooga-Rand  -47 44 
 Keila-Riisipere -18,3 9,3 
Tallinn-Ülemiste 511 26 67,6 41,6 
Ülemiste-Lagedi 1118 11 50 160 110 
Lagedi-Maardu 1118 29 42,6 13,9 
Maardu-Muuga12 35,6 23,6 
Tapa-Lagedi  1518 11 54 160 106 
Tapa-Narva 1121 33,8 12,8 
Tapa-Tartu 1112 30 41,6 11,6 
Tartu-Koidula (riigipiir) 510 17 22,2 5,2 
Tartu-Valga (riigipiir) 524,2 15,2 
Valga-Koidula (riigipiir) 121,1 18,1 

EVR- EVR Cargo AS
ERS- AS E.R.S
EDR- Edelaraudtee AS
ELR- Elektriraudtee AS
GoRail- GoRail AS