A A A

Esmaspäev, 27. märts 2017 23:26

EST ENG RUS

Prindi

Tehnilise Järelevalve Ameti struktuur

Tehnilise Järelevalve Ametis on kolm teenistust- elektroonilise side teenistus, tööstusohutuse teenistus ja transporditeenistus. Teenistused on tegevusalapõhiselt jaotatud osakondadeks.

TJA struktuuri leiate siit