A A A

Neljapäev, 26. mai 2016 05:39

EST ENG RUS

Prindi

TJA algatas menetluse Keilas Allika tänava kortermajas toimunud varikatuse varingu uurimiseks

25.05.2016

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) algatas menetluse 23. mail Keilas Allika tänaval aset leidnud kortermaja varikatuse varingu põhjuste väljaselgitamiseks. Menetluse käigus on teostatud paikvaatlus ning hetkel toimub aktiivne infovahetus korteriühistuga.

Tehnilise Järelevalve Ameti varasemad menetlused ning 2014. aastal läbiviidud suurpaneel-korterelamute rõdupiirete uuring näitavad, et varikatuste ja rõdupiirete varingute ning muude sarnaste ohtlike olukordade peamiseks põhjuseks on kehv ehitusaegne ehituskvaliteet, ebapiisav hooldus ja remont ning konstruktsioonilahenduste muutmine seadusest tulenevaid nõudeid järgimata.

Ehitise ohutuse ja korrashoiu eest vastutab ehitise omanik ning muuhulgas on ka varikatuste, rõdupiirete ja muude ehitise osade seisukorra kontroll korteriomanike ja korteriühistute vastutusala.

Sõltumata sellest, kas hoone rõdupiirete või varikatustega on esinenud probleeme, tuleks omanikel ja korteriühistutel jälgida nende seisukorda. Konstruktsioonide seisukorrale hinnangu saamiseks ning ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta soovituste saamiseks tasub omanikel konsulteerida ehitusala ekspertidega ning vajadusel tellida ehitise erakorraline audit. Õnnetuste ja ohuolukordade ärahoidmiseks ning konstruktsioonide eluea pikendamiseks on vältimatu korraline hooldus. Kõik ümberehitustööd (sh koormuse lisamine, tugipostide eemaldamine jms) tuleb teostada ehitusseadustiku nõudeid järgides ning pädevaid spetsialiste kaasates.

Arhiiv