A A A

Kolmapäev, 28. september 2016 20:16

EST ENG RUS

Prindi

TJA esindas Eestit Balti meediaregulaatorite kohtumisel Riias

28.09.2016

22-23. septembril toimus Riias järjekordne Balti meediaregulaatorite kohtumine, kus osalesid Eesti, Läti ja Leedu meediaregulaatorid, lisaks Läti Kultuuriministeeriumi, Balti Assamblee ning ühenduse „Ei piraatlusele Lätis !“ esindajad.

Kohtumise kandvaks teemaks oli seekord Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi uuendamine ja valdkonna õigusraamistik laiemalt. Lisaks olid aruteluteemadeks meediateenuste leviga seondud probleemid, mõnes teleprogrammis vaenu – ja vihkamise õhutamise juhtumite käsitlemine Leedus ja Lätis, võitlus intellektuaalomandi piraatlusega kaabellevis ja internetis, raadioprogrammidele seatud nõuete täitmise monitoorimine, EL liikmesriikide meediaregulaatorite koostöö ja infovahetus direktiivi uuendamise perioodil.

Kohtumisel jõuti ühtsele arvamusele, et EL audiovisuaalmeedia teenuste reeglite uuendamisel on tähtis, et kõik kesksed mõisted ja uued normid oleks sõnastatud selgelt ja täpselt ning nende järgimise praktika ei erineks riigiti palju. Räägiti ka EL direktiivi kohaldamisala laienemisest ning uutest meediateenustest. Peeti tähtsaks, et uuendatud õigusraamistik oleks kõikjal ajakohane, paindlik ja looks võimalikult soodsad tingimused sisuteenuste arenguks EL-s. Uued meediateenused pakuvad tarbijaile suuremat valikut ja edendavad kogu audiovisuaalsektorit.

Balti meediaregulaatorid kogunevad kord aastas, järgmine kohtumine leiab aset 2017. aastal Eestis.

Arhiiv