A A A

Reede, 29. mai 2015 02:55

EST ENG RUS

Prindi

TJA elektroonilise side ülevaade võtab kokku I kvartali arengud valdkonnas

19.05.2015

Tehnilise Järelevalve Ametil on valminud 2015. aasta I kvartali elektroonilise side valdkonna ülevaade, mis võtab kokku olulisemad arengud ja trendid valdkonnas- elektroonilise side erinevate turgude analüüs, meediateenused, sideteenused, numeratsioon, sagedushaldus, mõõtmised ja nende tulemused, avalikud konkursid, rahvusvahelised arengud, turujärelevalve jms.

I kvartalis väljastati kaks vaba juurdepääsuaga üleriigilise televisiooniteenuse tegevusluba. Load anti AS Kanal2 teleprogrammile Kanal2 ja AS TV3 teleprogrammile TV3. Avalik konkurss lubade väljastamiseks korraldati seoses Kanal2 ja TV3 tegevuslubade lõppemisega selle aasta juulis. Uued tegevusload anti välja kümneks aastaks kehtivusega 02.07.2015-01.07.2025.

I kvartalis osales Tehnilise Järelevalve Amet paljudes erinevates rahvusvahelistes töögruppides. Nii näiteks toimus Vilniuses järjekordne Balti meediaregulaatorite ümarlaud, mille peamiseks teemaks oli ühest riigist teistele suunatud teleprogrammide regulatsioon. Viimase aja arengud Ida-Euroopas ning konflikt Ukraina ümber on näidanud, et mõned välisriikide lubadega piiriülese leviga telekanalid tegutsevad Balti riikides muuhulgas Venemaa propaganda tööriistana ja nende telekanalite sihtriikidel on vaja end kaitsta manipuleeriva propaganda eest. Samas ei paku Euroopa meediateenuste alusdokument selleks piisvalt tõhusaid ja paindlikke võimalusi. Kohtumisel arutatigi, kuidas liikmesriigid peaksid sellises olukorras tegustema.

Elektroonilise side turgude (lairibaühendused, mobiiltelefoniteenused, telefoniteenused, kaabelleviteenused) analüüs näitab muuhulgas, et kiire allalaadimis kiirusega (üle 30Mbit/sek) lairiba klientide osakaal kasvab nii fikseeritud side võrkudes (aastaga 3%) kui mobiilside võrkudes (aastaga 16%). Samuti kasvab pidevalt mobiilse interneti kasutajate arv- kokku kasutab mobiilset internetti 72% kõikidest aktiivsetest SIM-kaardi kasutajatest.

Jätkuvalt on probleemiks internetipoodidest tellitavad elektroonikaseadmed, mis sageli ei vasta Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele ning seetõttu ei tohi neid ka Euroopa Liidus müüa ega kasutada. Selliseid seadmeid ei luba Maksu- ja Tolliamet Eestisse tuua, need saadetakse saatjale tagasi või hävitatakse. I kvartalis esitas Maksu- ja Tolliamet Tehnilise Järelevalve Ametile 17 päringut 1840 seadme ( peamiselt mälupulgad, alarmsüsteemid, GPS-trackerid, metsakaamerad, nutitelefonid ja –kellad) nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Nõuetele ei vastanud ega lubatud seetõttu maale tuua koguni 1723 seadet. See arv ei näita nõuetele vastavuse üleüldist taset, vaid mittevastavuste suhet kontrollitud seadmetest.

2015. aasta I kvartali ja varasemate perioodide ülevaated on kättesaadavad SIIT

Arhiiv