A A A

Kolmapäev, 3. september 2014 00:12

EST ENG RUS

Prindi

Augusti numbriliikuvuse statistika

01.09.2014

Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus augustis kokku 5839 numbrit, millest 5496 olid mobiiltelefoni- ja 343 tavatelefoninumbrid. Augustis tühistati kokku 4426 numbri teisaldamise avaldust, millest 4318 olid mobiiltelefoni- ja 108 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused.

Liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.

2014. aasta ning varasemate perioodide numbriliikuvuse statistika on kättesaadav siit

Arhiiv