A A A

Neljapäev, 31. juuli 2014 02:15

EST ENG RUS

Prindi

Nõuetele mittevastavaid elektroonikaseadmeid Eestisse tuua ei lubata

18.07.2014

2014. aasta I poolaastal kontrollis Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ligi 10290 internetipoodidest ja –foorumitest tellitud elektroonikaseadet (sh raadioseadmed), millest 8473 tunnistati nõuetele mittevastavaks. TJA kontrollib koostöös Maksu- ja Tolliametiga üksnes neid seadmeid, mille puhul tekib kahtlus, et need ei vasta nõuetele. Kontrollitud seadmetest olid enamus sellised, millel puudus CE märk või andmed toote tuvastamiseks. Nõuetele mittevastavaks tunnistatud elektroonikaseadmeid Eestisse tuua ei lubata, Maksu- ja Tolliamet hävitab need või saadab saatjale tagasi.

Nõuded elektroonikaseadmetele on kehtestatud Euroopa direktiividega ja nõuetele vastavust kontrollitakse maaletoomisel. Ka eraisiku tellitud üksiku toote Euroopa Liitu saatmise puhul on tegu maaletoomisega. Nõuete eesmärgiks on tagada seadmete ohutus nii kasutajale kui ka ümbritsevale keskkonnale ning kindlustada raadioseadmete häiretevaba kasutamine.

Kõige enam on olnud probleeme väljaspool Euroopa Liitu asuvatest internetipoodidest ostetud seadmetega. Sageli ei mõtle ostjad sellele, et ka väikese võimsusega elektroonikaseadmed, näiteks spordikellad, GPS navigaatorid, koerte piirdeaiad, autode multimeediaseadmed ja videoseadmed, peavad vastama Euroopa nõuetele. Nõuetele vastav seade on märgistatud CE märgiga ja on tuvastatav tootja andmete ja mudeli numbriga.

Tehnilise Järelevalve Amet soovitab enne tellimuse vormistamist veenduda, et tootja on täitnud kõik temale pandud kohustused märgistuse paigaldamise osas. Kahtluste korral tasub müüjalt küsida täiendavat infot. Info andmisest kõrvalehiilimise ja ebaselge info saamisel on mõistlik toode ostmata jätta.

Raadio-, elektri- ja elektroonikaseadmetele kehtivate Euroopa nõuete ning tootjatele ja maaletoojatele kehtivate nõuete kohta annab selgitusi Tehnilise Järelevalve Amet. Tolliprotseduuride kohta annab selgitusi Maksu- ja Tolliamet.

Lisainfo CE märgistuse kohta on kättesaadav Euroopa Komisjoni kodulehelt: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_et.htm

 

 

Arhiiv