A A A

Neljapäev, 28. august 2014 10:04

EST ENG RUS

Prindi

Tehnilise Järelevalve Amet korraldab Balti riikide elektroonilise side ja postside regulaatorite ümarlaua

28.08.2014

TJA korraldab 28.-29. augustil 11. Balti riikide elektroonilise side ja postside regulaatorite ümarlaua, kus osalevad Balti riikide regulaatorasutused ja BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications). Eestit esindavad ümarlaual Tehnilise Järelevalve Amet ja Konkurentsiamet.

Ümarlaua eesmärgiks on arutada valdkonna regulatsiooniga seotud küsimusi, elektroonilise side ja postside turgude arenguid, tutvustada riikide regulatsiooni praktikat ning arutada Euroopa regulatsiooni muudatusettepanekuid lähtuvalt piirkondlikest eripäradest.

Eestis toimuva ümarlaua peamisteks aruteluteemadeks on elektroonilise side reguleeritavate turgude loetelu muutmise määruse eelnõu, lairiba teenuste kulude vähendamise direktiivi rakendamine Balti riikides, Balti riikide elektroonilise side arengud, Euroopa postside tegevussuunad, lairiba teenuste võrdse kohtlemise ja kuluarvestuse metoodika määrus, Euroopa Liidu raadiospektri poliitikaprogrammi rakendamine riigiti, sageduste kasutuse probleemid naaberriikide vahel ning UHF, sealhulgas 700MHz sagedusala kasutuse tulevik.

Balti riikide elektroonilise side ja postside regulaatorite ümarlauda korraldatakse igal aastal, järgmisel aastal toimub kohtumine Leedus.
 

Arhiiv