A A A

Neljapäev, 23. oktoober 2014 06:45

EST ENG RUS

Prindi

Ülevaade Eesti raudteevaldkonna 2013. aasta arengutest

13.10.2014

Valminud on Tehnilise Järelevalve Ameti 2013. aasta aruanne, mis annab ülevaate raudteeohutusalastest arengutest ja tegevustest, raudteeõnnetuste statistikast aastate lõikes, õnnetuste mõjuteguritest ning nende ennetamiseks seatud eesmärkidest ja tegevustest.

Aruanne kirjeldab muuhulgas raudteeohutuse arengus toimunud edasiminekuid, ohutustunnistuste menetlemist, olulisi muudatusi raudteeohutust käsitlevates õigusaktides, samuti Tehnilise Järelevalve Ameti struktuuri ja rolli Eesti raudteevaldkonna arendamisel ning koostööd teiste organisatsioonidega.

Aruanne on koostatud Euroopa Raudteeagentuurile esitatava iga-aastase aruandluskohustuse raames.

Aruande leiate siit

 

 

Arhiiv