A A A

Kolmapäev, 1. aprill 2015 12:21

EST ENG RUS

Prindi

Toimus Balti meediaregulaatorite ümarlaud

19.03.2015

16.03.- 18.03.2015 toimus Vilniuses kolme Balti riigi meediateenuste valdkonna regulaatorasutuste iga-aastane ümarlaud, mille korraldajaks oli seekord Leedu Raadio- ja Televisiooni Komisjon LRTK. Kuna arutelude peateemaks oli ühest riigist teistele suunatud teleprogrammide regulatsiooniga seonduv, siis olid kohtumisele lisaks Leedu, Läti ja Eesti regulaatorasutustele kutsutud ka Euroopa Komisjoni, Ühendkuningriigi regulaatorasutuse Ofcom ning Rootsi regulaatori SBA esindajad. Mitmed Balti riikides levivad telekanalid tegutsevad Ühendkuningriigi või Rootsi õigusalluvuses ning on ilmnenud probleeme, mis vajavad analüüsi ja käsitlemist ka laiemalt EL tasandil.

Kohtumisel tõdeti, et viimase aasta arengud Ida-Euroopas, konflikt Ukraina ümber ja terav rahvusvaheline kriis on näidanud, et mõned välisriikide lubadega piiriülese leviga telekanalid tegutsevad Balti riikides muuhulgas Venemaa propaganda tööriistadena ja nende telekanalite sihtriikidel on vajadus end kaitsta manipuleeriva propagandaründe eest. Samas ei paku Euroopa meediateenuste poliitika alusdokument – audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv selleks piisavalt tõhusaid ja paindlikke võimalusi.

Esinemistes märgiti ka, et need küsimused ei tõusetuks nii ulatuslikult, kui ühest riigist teistele suunatud telekanalitele tegevuslubade andmise või registreerimise praktika oleks liikmesriikides kindlalt samadel alustel ja lähtutakse alati kõigist kriteeriumeist telekanalite jurisdiktsiooni määratlemisel.

TJA märkis oma ettekannetes, et neil küsimustel pole ainult poliitiline mõõde, vaid ka õiguslikke, majanduslikke ja kultuurilisi aspekte, mis kõik on olulised väiksema audiovisuaalteenuste turuga liikmesriikidele. Eesti ja teiste väiksema turuga riikide huvides on, et kõik telekanalid tegutseksid siin võrdsetes tingimustes ja järgiks ausa konkurentsi põhimõtteid.

Muuhulgas toimus ka huvitav infovahetus piiriülese leviga telekanalite jurisdiktsiooni täpsema määratlemise ja liikmesriikide regulaatorasutuste tihedama koostöö teemadel ning kavandati ka edasisi samme ühises tegevuses oluliste teemade läbitöötamisel.  

Balti regulaatorite järgmine töökohtumine toimub järgmisel aastal Riias.
 

Arhiiv