A A A

Laupäev, 10. oktoober 2015 19:03

EST ENG RUS

Prindi

Ülevaade Eesti raudteevaldkonna 2014. aasta arengutest

08.10.2015

Valminud on Tehnilise Järelevalve Ameti 2014. aasta aruanne, mis annab ülevaate raudteeohutusalastest arengutest ja tegevustest, olulistest muudatustes valdkonna õigusaktides, raudteeõnnetustest aastate lõikes, õnnetuste mõjuteguritest ning nende ennetamiseks seatud eesmärkidest ja tegevustest.

Aruanne on koostatud Euroopa Raudteeagentuurile esitatava iga-aastase aruandluskohustuse raames.

Aruande leiate SIIT

Arhiiv