A A A

Esmaspäev, 30. november 2015 02:49

EST ENG RUS

Prindi

TJA elektroonilise side ülevaade võtab kokku III kvartali arengud valdkonnas

18.11.2015

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) III kvartali elektroonilise side ülevaade keskendub olulisematele arengutele valdkonnas- elektroonilise side erinevate turgude analüüs, meediateenused, sideteenused, numeratsioon, sagedushaldus, mõõtmised ja nende tulemused, turujärelevalve jms.

Elektroonilise side turgude analüüs (lairibaühendused, mobiiltelefoniteenused, telefoniteenused, kaabelleviteenused) näitab muuhulgas, et kiire allalaadimiskiirusega lairibaklientide osakaal on tõusutrendis ja seda eriti mobiilside võrkudes- kui 2014. aasta III kvartalis oli kiirusega 50Mbit/s-100Mbit/s mobiilse lairiba teenuse kasutajaid 10%, siis 2015. aasta III kvartali vastav näitaja on 31%.

Septembris käivitunud uus avalik-õiguslik telekanal ETV+ tõi avalikkuse ette muuhulgas probleemi, justkui poleks Eesti telekanalid Ida-Virumaa kaabeltelevisioonivõrkudes piisavalt kättesaadavad ja seetõttu ei jõua ka uus kanal paljude potentsiaalsete vaatajateni. TJA selgitas siinjuures regulatsiooniga seotud küsimusi ja kinnitas järelevalve tulemuste põhjal, et nii kaabellevi- kui maapealse digitelevisiooni võrgud vastavad regioonis nõuetele ja Eesti telekanalite vastuvõtuga probleeme olla ei tohiks. TJA näeb probleemi ühe lahendusena Eesti telekanalite ja nende poolt pakutava programmi laialdasemat reklaamimist.

III kvartalis osales TJA paljudes rahvusvahelistes töögruppides, muuhulgas Leedus toimunud Balti riikide elektroonilise side regulaatorasutuste ümarlaual. Ümaralaual arutati peamiselt sideregulatsiooniga seotud protsesse ning Balti riikide koostööd sideregulatsiooni erinevate probleemide lahendamisel nii siseriiklikul kui Euroopa Liidu tasemel.

Jätkuvalt on probleemiks internetipoodidest tellitavad elektroonikaseadmed, mis ei vasta sageli Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele ning seetõttu ei tohi neid seal ka müüa ja kasutada. Nõuetele mittevastavaid seadmeid ei lubata maale tuua ning need kas hävitatakse või saadetakse saatjale tagasi. III kvartalis esitas Maksu- ja Tolliamet TJA-le päringud 1305 seadme (peamiselt akupangad, alarmsüsteemid, metsakaamerad, nutikellad, elektrisõidukid, selfie kepid, kosmeetilised pihustid) kontrollimiseks. Nõuetele ei vastanud ega lubatud seetõttu maale tuua 524 seadet. See arv ei näita nõuetelevastavuse üldist taset, vaid mittevastavust TJA poolt kontrollitud seadmete osas. Lähenevate pühadega seoses suureneb inimeste huvi tellida seadmeid internetipoodidest ja TJA soovitab veenduda, et kõik EL-s kehivad nõuded oleksid tellitaval seadmel täidetud.

2015. aasta III kvartali ja varasemate perioodide ülevaated on kättesaadavad SIIT

 

Arhiiv