A A A

Reede, 28. november 2014 08:38

EST ENG RUS

Prindi

TJA elektroonilise side ülevaade võtab kokku III kvartali arengud valdkonnas

24.11.2014

Tehnilise Järelevalve Ametil (TJA) on valminud 2014. aasta III kvartali elektroonilise side valdkonna ülevaade, mis annab infot valdkonna olulisemate arengute ja trendide kohta- elektroonilise side erinevate turgude analüüs, meediateenused, sideteenused, sagedushaldus, valdkonnas läbi viidud mõõtmised ja nende tulemused, avalikud konkursid, rahvusvahelised arengud, turujärelevalve statistika jms.

III kvartalis viis TJA muuhulgas läbi mobiiltelefoniteenuste kvaliteedi mõõtmised Tallinnas, mis näitavad, et teenuste kvaliteet on jätkuvalt hea. Mõõtmiste käigus tehti liikuvast mõõteautost nutitelefonidelt kolme võrgu peale kokku üle 500 kõne, igaüks pikkusega 40 sekundit. Kõikides võrkudes õnnestus vähemalt 98,9% kõnedest, Elisa võrgus seekord koguni 100%. EMT võrgus katkes üks ja ühe kõne algatamine ei õnnestunud, Tele2 võrgus ebaõnnestus 2 kõnet algatamise faasis. Signaalitugevust võib pidada heaks, samuti kõikide võrkude üldist kvaliteeti, kuna vaid üksikud kõned võrdlemisi suurest hulgast ebaõnnestusid. Viimastel aastatel on kõnede õnnestumine olnud stabiilselt 98% ümber ning ühe või teise teenusepakkuja parem tulemus on pigem hetkeline statistiline juhus.

III kvartalis viis TJA lõpule raadioteenuse osutamise konkursi ning väljastas tegevusload perioodiks 2014-2019. Konkursil anti välja 1 rahvusvaheline, 12 üleriigilist ja 16 regionaalset raadioteenuse osutamise tegevusluba. Lubadele esitati kokku 36 taotlust, mille hulgast komisjon valis vastavalt tingimustele välja edukad pakkujad. Enamik seni tegutsenud üleriigilised ja regionaalsed raadioteenuse osutajad jätkavad oma tegevust, aga avatakse ka mõned uued raadioprogrammid nii eesti- kui venekeelsetele raadiokuulajatele.

III kvartalis osales TJA mitmes rahvusvahelises töögrupis. Näiteks osaleti seoses Konkurentsiametilt ületulnud funktsioonidega esmakordselt Euroopa Sideameti (BEREC) töökohtumisel, kus olulisemateks tavatarbijat puudutavateks teemadeks olid rahvusvaheline rändlus, tulevikuvõrkudega seotud väljakutsed ning selleks vajalikud tehnoloogiad. BEREC-i laiemaks eesmärgiks on efektiivselt toimiv siseturg elektroonilise side sektoris, mis pakuks täiendavaid hüvesid nii era- kui äritarbijatele.

Elektroonilise side erinevate turgude (lairibaühenduste jaeturg, mobiiltelefoniteenuste jaeturg, telefoniteenuste jaeturg, kaabelleviteenuste turg) analüüs näitab muuhulgas, et jätkuvalt kasvab mobiilse interneti kasutajate arv, III kvartalis tõusis vastav näitaja 10%. Kokku kasutab mobiilset internetti 69% kõikidest aktiivsetest SIM-kaardi kasutajatest.

III kvartali elektroonilise side ülevaade on kättesaadav siit

Arhiiv